0%
News
Reciprocity

Giving back 'Between the Sea and the Sky'

18 September 2022
By: Coco Box

Returning the book to the people

Last Saturday, more than 500 Dutch people in traditional costumes gathered at Museum square in Amsterdam for a historic photo shoot.

Jimmy took a group photo of the people from twenty Dutch communities, portrayed in Between the Sea and the Sky: An ‘homage to the Netherlands’, his adopted homeland. With the national museum as the backdrop, the photo shoot was the official book launch of Between the Sea and the Sky. The launch has exceeded our wildest expectations, what a wonderful gathering of proud beautiful people. The Jimmy Nelson Foundation offered 500+ books to the people portrayed in the book in order to be able to share their heritage for the generations to come.

Afgelopen zaterdag kwamen ruim 500 Nederlanders in traditionele streek- en klederdracht op het Museumplein bijeen voor een historische fotoshoot.

Jimmy maakte een groepsfoto van de mensen uit twintig Nederlandse gemeenschappen die hij voor Between the Sea and the Sky portretteerde: Een ‘ode aan Nederland’, zijn geadopteerde vaderland. Met het Rijksmuseum als decor vormde de fotoshoot de officiële boeklancering van Between the Sea and the Sky. De lancering van afgelopen zaterdag heeft onze wildste verwachtingen overtroffen, wat was het een prachtige ontmoeting van trotse mensen. De Jimmy Nelson Foundation bood meer dan 500 boeken aan de mensen die in het boek worden geportretteerd om hun erfgoed te kunnen delen met de volgende generaties.