0%
Het Warenhuis, Axel

Ode aan Nederland game

Cult-ED special @ Het Warenhuis

Play the 'Ode aan Nederland' Game

-for Dutch scroll down!-

During your visit to the Ode Aan Nederland exhibition, the Jimmy Nelson Foundation is enhancing the experience by providing additional materials designed for interactive exploration of cultural diversity, inclusivity, and preservation, particularly for school and family groups.

One engaging element is the ‘Ode Aan Nederland’ – Game, comprising a poster and a set of stickers essential for gameplay. The poster features a map with 20 coats of arms, each corresponding to a Jimmy Nelson picture on display. As visitors encounter an artwork, they refer to the adjacent coat of arms, affixing a round sticker that corresponds to a highlight of the image on the poster. By the end of the visit, this side of the poster becomes a vibrant collage capturing memories of the exhibition.

On the reverse side, the poster showcases key highlights of Jimmy Nelson’s artworks, serving as a guide for visitors to locate specific pieces. Those marked with numbers convey messages that can spark interactive gameplay and meaningful conversations about the significance of preserving traditions and celebrating humanity as one global family.

Speel het 'Ode aan Nederland' spel

Tijdens uw bezoek aan de tentoonstelling Ode Aan Nederland verrijkt de Jimmy Nelson Foundation uw ervaring door aanvullend materiaal aan te bieden dat is ontworpen voor een interactieve verkenning van culturele diversiteit, inclusiviteit en behoud. Het lesmateriaal is voornamelijk gericht op school- en familiegroepen.

Een boeiend element is het ‘Ode Aan Nederland’-spel, bestaande uit een poster en een set stickers die essentieel zijn voor het spelen van het spel. Op de poster staat een kaart met twintig wapenschilden, die elk overeenkomen met een afbeelding van Jimmy Nelson die wordt tentoongesteld. Als bezoekers een kunstwerk tegenkomen, verwijzen ze naar het bijpassende wapen en plakken ze een ronde sticker die overeenkomt met een highlight van de afbeelding op de poster. Aan het einde van het bezoek wordt de poster een levendige collage vol herinneringen aan de tentoonstelling.

Op de achterkant toont de poster belangrijke hoogtepunten van de kunstwerken van Jimmy Nelson, die als leidraad dienen voor bezoekers om specifieke stukken te lokaliseren. Degenen die met cijfers zijn gemarkeerd, brengen berichten over die kunnen leiden tot interactieve gameplay en zinvolle gesprekken over het belang van het behoud van tradities en het vieren van de mensheid als één mondiale familie.

COMING SOON - You can download the educator's package here, incl. the answers & extra background information.
NOG EVEN GEDULD - Het docentenpakket kunt u hier downloaden, incl. de antwoorden & extra achtergrondinformatie.

Cult-ED is a free educational program, based on the work of Jimmy Nelson, to grow GLOBAL CITIZENS who are knowledgeable, empathetic and respectful of different cultures and perspectives.